Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

1972

I februari kom första numret av Miljö o Framtid (MoF) ut
     Redan från början inriktades MoF på att informera om atomkraftens risker. Bland medarbetarna under våren märktes internationellt kända atomkraftkritiker som Hannes Alfvén och den amerikanske professorn Dean Abrahamson.

Symposium om atomkraften
    Inför FN:s miljökonferens i Stockholm i juni ordnade Miljöcentrum bl.a. ett symposium om atomkraftens risker med Dean Abrahamson som föredragshållare.
    Föredraget väckte stor uppmärksamhet i media. Bland åhörarna fanns riksdagsledamoten Birgitta Hambraeus (c), som genom Miljöcentrums försorg fick kontakt med Dean Abrahamson och därmed detaljinformation om atomkraftens risker.

Miljöförstörelsen i Vietnam
    Ett symposium ordnades också om den miljöförstörelse som följde i Vietnamkrigets spår. Som huvudtalare fungerade den amerikanske professorn Arthur Westing, som på plats hade studerat problematiken.
    Westings föredrag fick en enorm genomslagskraft i media långt utanför Sveriges gränser.

Mot atomkraft
    Miljöcentrum och MoF började i samverkan med miljögrupper runt om i landet att bygga upp motståndet mot atomkraften.
- Något av en väckelsevåg svepte över landet.

Nitrat i dricksvatten och mat
    Under sommaren gjorde Miljöcentrum omfattande undersökningar av förekomsten av nitrat i dricksvatten och ytvatten runt om i landet.
    Höga halter uppmättes bl.a. i Skåne samt på Gotland och Öland i både privata brunnar och kommunala vattentäkter.
    Orsaken var intensiv kvävegödselanvändning. Miljöcentrum publicerade resultaten i MoF, vilket ledde till en omfattande debatt om riskerna med kvävegödselmedel. På sina håll tvingades kommuner stänga nitratförorenade vattentäkter.
    Höga nitrathalter uppmättes också i bl.a. sallad, spenat och rödbetor. Detta resulterade i att Livsmedelsverket beslutade, att rödbetssaft och rödbetsmust skulle förses med varningstext, att sådana produkter ej fick ges till spädbarn. Via barnavårdscentralerna gick man dessutom ut till småbarnsföräldrar med budskapet, att de inte skulle ge spädbarn spenat, rotmos och rödbetsprodukter.

Nitrit-skrift
    I december 1972 gav Miljöcentrum ut en skrift om "nitritproblemet". Samtidigt drogs en landsomfattande kampanj igång mot användningen av nitrit i charkuterivaror med tanke på de uppenbara cancerriskerna.
    Kampanjen ledde till ett omfattande köpmotstånd mot julskinka. Många handlare lanserade därför nitritfri skinka. I Norge ledde Miljöcentrums upplysningskampanj till att nitrit generellt förbjöds i charkuterivaror.

Korven, musen och nitriten Texten till affischen löd:
"Både korven och musen är behandlade med nitrit.
-Korven får behålla sin röda färg.
-Musen får cancer."

Olagligt vin på Systemet
     Hösten 1972 avslöjade Miljöcentrum utifrån egna analyser, att olagligt höga halter av konserveringsmedlet bisulfit var vanligen förekommande i viner.
    Livsmedelsverket höjde högsta tillåtna bisulfithalt i vin på begäran av Vin- och Spritcentralen! Men "bisulfit-låga" viner, som Mavrud var helt slutsålda på systemet vid jul!


© Miljöcentrum 1999