Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

1973

Nitrat i barnmat i Danmark och Finland
    Under 1973 undersöktes förekomsten av nitrat i barnmat i Danmark och Finland. Skadligt höga halter uppmättes i flera produkter. Resultaten tillkännagavs vid presskonferensen i respektive land.
    I Danmark stoppade därefter på myndigheternas uppmaning alla sådana produkter inom ett dygn.
    I Finland togs produkterna snabbt bort frivilligt av tillverkarna.

Alternativ barnmatHur man ammarKampanj för amning och mot burkmat
    Miljöcentrum gav på eget förlag ut skriften "Hur man ammar" och "Alternativ Barnmat" var under utgivning. Båda blev bestsellers.
    De båda skrifterna skapade en omfattande och välbehövlig debatt om vilken mat spädbarn bör få. Följden blev att den katastrofalt låga amningsfrekvensen började stiga och att försäljningen av barnmat på burk sjönk.

KMA ("Kampen Mot Atomkraft")
    Miljöcentrum och MoF beslutade under året att tillsammans med dåvarande Miljövårdsgruppernas Riksförbund (MIGRI) samordna aktionerna mot atomkraft under beteckningen "Kampen Mot Atomkraft" (KMA). Flera andra organisationer ställde upp bakom KMA.
Stoppa Atomkraften
Vår Stoppa Atomkraften-symbol hämtades från Holland

Anti-atomkraft-konferens i Uppsala
    Den 16 juni 1973 ordnades i Uppsala en uppmärksammad konferens på temat "Energin - människan - miljön" med bl.a. de amerikanska atomkraftexperterna Dean Abrahamson, Arthur Tamplin och Dan Ford som talare. Från riksdagen kom endast Birgitta Hambraeus (c).

Ringhals-processen
    Norra Hallands Luft- och Vattenvårdsförening (NHLV) hade, med hjälp av advokat Gunnar Michelson, sedan 1960-talet kämpat mot Vattenfalls atomreaktorer i Ringhals på Västkusten.
    Sommaren 1973 beslöt Miljöcentrum på Michelsons förfrågan att gå in och stödja NHLV i en process mot Ringhals 3 och 4 inför en rättegång i Vattenöverdomstolen.

(c) säger nej till atomkraften
    Vid centerns riksstämma i juni talade Hannes Alfvén om atomkraftens risker. Tillsammans med Birgitta Hambraeus fick han centerpartiet att säga nej till atomkraften.

Föredragsturné i Norden om atomkraftens risker
    I december 1973 ordnade Miljöcentrum en föredragsturné i de nordiska länderna om atomkraftens risker med undertecknad och Dean Abrahamson. Hundratals åhörare kom för att lyssna. Det första offentliga arrangemanget hölls i Göteborg. Genom turnén kom Miljöcentrum att spela en avgörande roll för att initiera atomkraftdebatten i Norden.


© Miljöcentrum 1999