Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

1974

1974-anti-atomkraftens år
    Under 1974 ägnades en stor del av resurserna åt atomkraften. Miljöcentrum errangerade över 100 möten runt om i landet. Specialinformation sändes ut till lokalbefolkning och lokalpolitiker i planerade "atomkraftkommuner", som Lysekil och Haninge.
    Den 5 oktober ordnades en s.k. KMA-dag med på 50 platser. Under samma dag spreds ca. 400.000 flygblad och 5.000 affischer ut mot atomkraften. Annonser på samma tema infördes i flera dagstidningar.
    Valfrid Paulsson, dåvarande chefen för Naturvårdsverket, hävdade, att de som var emot atomkraften var "misslyckade forskare och gycklare".
    I Göteborg hölls därför ett möte på temat "Gycklarnas afton". Göteborgarna fyllde konserthuset till bristningsgränsen för att bl.a. lyssna på Olof Buckard, Tage Danielsson och Anders Fugelstad. "Gycklarna" höll sedan möten på samma tema på andra platser.

Namninsamlingen "Stoppa Atomkraften" startades och organiserades från Miljöcentrum.

På Miljöcentrums förlag utgavs skriften "Om energialternativ", som på ett lättfattligt sätt beskriver alternativ till atomkraften.

I Finland etablerades kontakter med finska miljövänner.
    En filial till Miljöcentrum startades i Helsingfors.
    En finskspråkig version av MoF började samtidigt att ges ut. Den utkom under några år.
Ett stort möte mot atomkraften ordnades bl.a. i Lovisa. Två ryska atomreaktorer fanns då i drift kommunen. Två till skulle byggas.
    Efter mötet lovade en av stadens "tunga" kommunalpolitiker, "här blir det inga fler reaktorer". Med en rösts övervikt sade sedan fullmäktige i Lovisa i december nej till nya reaktorer.

Livsmedelsfärger begränsas
    Miljöcentrums fleråriga kampanj mot livsmedelskosmetika (ett ord myntat av Miljöcentrum) gav resultat under året, i och med att Livsmedelsverket beslutade att förbjuda färger i s.k. baslivsmedel samt införa maximigränser för färger i övriga livsmedel.


© Miljöcentrum 1999