Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

1990

Astma-pris till Miljöcentrum
    Stockholms astma-allergiförening tilldelade i april Miljöcentrum 1990 års astma-allergipris på 100.000 kronor för det mångåriga arbetet för en bättre miljö. "Eftersom astma-allergi är en miljörelaterad sjukdom vill vi på detta sätt stödja kampen för en renare miljö" skrev föreningen i sin motivering.

Gislaveds Däck tvingas sänka sina lösningsmedelsutsläpp
    Gislaveds Däck fick 1987 tillstånd av Länsstyrelsen i Jönköpings län, att, tills vidare under en prövotid, släppa ut 155 ton lösningsmedel per år till luften. Efter den 1 juli 1990 skulle slutligt beslut fattas i ärendet. Bolaget medgav att reningsteknik fanns, men ville skjuta på ett beslut i frågan under två års tid. Man försökte t.o.m. att få öka det tillåtna årsutsläppet till 200 ton.
    Som ombud för några gislavedsbor riktade Miljöcentrum i april kraftig kritik mot det bristfälliga beslutsunderlag, som förelåg och krävde, att länsstyrelsen skulle hålla offentlig förhandling i ärendet. Så blev det också. Vid förhandlingen krävde Miljöcentrum, utifrån tekniska utredningar, att bolagets lösningsmedelsutsläpp skulle sänkas till 35 årston. Bolaget medgav i sin tur ett maximalt årsutsläpp på 43 ton lösningsmedel. Länsstyrelsen beslöt i maj 1991 att lösningsmedelsutsläppet fr.o.m. 1992 fick uppgå till högst 43 årston.

Motorvägsdragning överklagas
    I juli beslöt Vägverket att på en sträcka av ca. 24 km bygga dåvarande E 22:an som motorväg förbi Sölvesborg. Den valda dragningen innebar svåra ingrepp i ett ekologiskt viktigt våtmarksområde samt att ett för friluftslivet värdefullt bokskogsområde på 4 hektar skulle skövlas. Motorvägen skulle vidare dras i närheten av flera bostäder med bullerstörningar som följd.
    För 180 sölvesborgsbors räkning överklagades Vägverkets beslut till regeringen. Miljöcentrum visade att motorvägen till en billigare kostnad kunde dras 10 km norr om Sölvesborg genom ett ur natursynpunkt sett ointressant granskogsområde, där inte en enda person skulle drabbas av bullerstörningar. Regeringen avslog året därpå Miljöcentrums klagomål, varefter en flerårig rättsprocess startades mot Vägverket.

Stopp för NEX
    Sedan 1985 har Miljöcentrum engagerats av ortsbefolkningen i Nynäshamn för att stoppa den planerade ammoniakfabriken/energikombinatet, som skulle använda kol som energiråvara.
    I maj gav regeringen, tillstånd till projektet. Detta trots att det skulle resultera i ett årligt koldioxidutsläpp på ca. 1 miljon ton.
    I augusti kollapsade likväl projektet i och med att Vattenfall förklarade att man inte var intresserad av att köpa den el, som skulle produceras vid anläggningen. Miljöcentrums mångåriga uppehållande strid genom flera överklaganden spelade en viktig roll för att projektet skulle självdö.


© Miljöcentrum 1999