Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

1975

Arthur Tamplin knyts till Miljöcentrum
     Även under 1975 ägnades mycken tid åt atomkraften. Den amerikanske biofysikern och atomkraftexperten Arthur Tamplin knöts till Miljöcentrum för att med undertecknad granska det nordiska förslaget till strålskyddsnormer för atomkraftverk under normaldrift samt den s.k. Närförläggningsutredningen och den s.k. Rasmussenrapporten.
     Tre rapporter gavs ut av Miljöcentrum om problematiken. Där påpekades bl.a. att strålskyddsmyndigheterna underskattade strålningens risker med en faktor 10.
     Genom att kombinera Närförläggningsutredningens förutsättningar med utsläppsdata från Rasmussenrapporten visade vi, att ett totalhaveri med en reaktor belägen ca. 5 km söder om Stockholm - som då planerades - skulle orsaka ca. 45.000 akuta dödsfall.
     Miljöcentrums rapporter presenterades inte enbart i Sverige utan också vid välbesökta presskonferenser i samtliga nordiska huvudstäder.

5.OOO mot atomkraft på Scandinavium
     Namninsamlingen mot atomkraft gav ca. 200.000 namn och kulminerade i samband med att Miljöcentrum ordnade en nordisk KMA-vecka första veckan i mars. Under veckan ordnades ca. 100 möten mot atomkraft runt om i Norden, samtidigt som ca. 0,5 miljoner flygblad spreds ut.
     Största mötet hölls på Scandinavium i Göteborg i samverkan med Västra Frölunda Frisksportklubb. Hela 5.000 personer kom för att lyssna på Arthur Tamplin, Olof Buckard, Tage Danielsson, Lena Granhagen, Olle Adolphsson m. fl.
     Den amerikanske atomkraftkritikern och fysikern, sedermera nobelpristagaren, Henry Kendall inbjöds för en föredragsturné till Köpenhamn, Oslo, Trondheim, Stockholm och Helsingfors. I Finland framträdde Kendall tillsammans med Tamplin och undertecknad på ett välbesökt offentligt möte i Finlandiahuset, ordnat av finska atomkraftmotståndare i samarbete med Miljöcentrum.

Motståndet mot atomkraften samordnas internationellt
     Under året inbjöds jag till Bryssel av EG, Japan av Gensuikin och USA av Ralph Nader för att hålla föredrag om kärnkraft. Naders årliga möte "Critical Mass" samlade ca. 2.000 personer i Washington i november. Med var också Hannes Alfvén och senator Mike Gravell. Vi beslöt, att samla kärnkraftmotståndare till en konferens i Göteborg 1976.

Celiakiförening startas
     Inom ramen för Miljöcentrums arbete för att öka amningsfrekvensen riktades uppmärksamheten mot sjukdomen Celiaki, dvs. överkänslighet för gluten, ett protein som förekommer i våra vanliga sädesslag. Sjukdomen debuterar ofta i samband med att spädbarn övergår från modersmjölk till diverse ersättningar och vällingar som innehåller gluten.
     Under 70-talet hade kontakter etablerats med föräldrar till Celiaki-barn. Våren 1975 bildades Celiakiföreningen på Miljöcentrum.

Tartrazin förbjuds
     På livsmedelssidan gav Miljöcentrums trägna upplysningsarbete utdelning, så tillvida att Livsmedelsverket tillkännagav, att den gula livsmedelsfärgen tartrazin stoppas, p.g.a. att den kan orsaka astma och allergier hos överkänsliga personer.

Tillsatser påverkar psyket
     Miljöcentrum lade under året ned stor möda på att informera om att tillåtna tillsatser inte bara kan ge allergier och cancer utan också kan påverka psyket negativt. Små doser av t.ex. tartrazin eller choklad kan orsaka hyperaktivitet hos barn. Såsom referens använde vi professor Ben Feingold, som arbetat vid pedriatriska kliniker i Kalifornien och psykiatrikern Richard Mackarness verksam i Storbritannien.

Två utställningar togs fram: en om Näringsriktig Kost och en om Atomkraft och alternativen.


© Miljöcentrum 1999