Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

1971

    På den tiden var makthavarna inte bara ointresserade av miljöfrågorna. De bekämpade ofta med allehanda fula metoder den eller de, som aktivt arbetade med miljöproblematiken. Själv började jag i slutet av 1960-talet som statsanställd forskare på allvar agera offentligt genom att skriva böcker, tidningsartiklar och hålla föredrag om miljöproblematiken. Jag utsattes då genast för påtryckningar från mina chefer och andra äldre kollegor, som förklarade, att mitt offentliga miljöengagemang kunde hota min framtida forskarkarriär.
    När dessa varningar inte hjälpte gick man över till direkta hot. Mina statliga forskningsanslag skulle inte förnyas, om jag inte höll tyst. Flera av de personer, som stod för hoten, satt med i de statliga forskningsråd, som jag och min grupp fick forskningsanslag ifrån. En del av dem satt dessutom med i styrelserna för eller arbetade som konsulter åt företag, vars produkter jag hade kritiserat offentligt. Något som bl.a. resulterade i rejäla försäljningsbortfall för flera företag.

År 1971 sattes hoten i verket.
    Jag och min lilla forskargrupp blev arbetslösa, därför att vår forskning var
"för u-landsinriktad och saknade intresse för svensk industri
".

Miljöcentrum startas
    Jag hade blivit erbjuden jobb i USA och planerade för att flytta dit, när det kom ett telefonsamtal från Sven Dalnäs i Västra Frölunda Frisksportklubb. Sven berättade, att han och hans frisksportare och andra hälsoentusiaster i Göteborg, bl.a. Eric Bergh, hade dragit igång en penninginsamling för att stödja min verksamhet. Betydande belopp hade redan flutit in.
    Vi beslöt oss då för att starta Miljöcentrum som en fristående stiftelse och grunden lades vid ett möte den 30 november 1971 i Folkets Hus i Göteborg med mig som föredragshållare och Sven Dalnäs och frisksportarna som arrangörer. Största lokalen fylldes och hundratals fick stå utanför.
    Därefter följde ett upptaktsmöte den 5 december 1971 i ABF-huset i Stockholm. I en fullsatt sal presenterades projektet. Bland de som medverkade fanns Lena Granhagen, Per Oscarsson och Birger Norman.
    Under de första åren kom verksamheten att inriktas på kärnkraft förutom en allmän upplysningsverksamhet om miljö- och hälsofrågor med tyngdpunkten på livsmedel och livsmedelstillsatser. Hundratals offentliga informationsmöten ordnades runt om i Sverige, varvid ofta lokala miljögrupper bildades.
    Från 1970-talets mitt kom arbetat att förskjutas mot miljöprocesser och koncessionsärenden.

Sedan starten har ca. 20.000 artiklar publicerats i svensk press om Miljöcentrum. Det finns m.a.o. en omfattande dokumentation om verksamheten, förutom vad vi själva systematiskt har publicerat i Miljö och Framtid.


© Miljöcentrum 1999