Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

1977

Under 1977 koncentrerades resurserna på BT Kemi. Rättegången mot BT Kemi varade i fem veckor och slutade med att Ahl tillerkändes ett skadestånd på 530.000 kronor. Domen blev en första milstolpe i Miljöcentrums mångåriga "miljöprocessande", ofta i samarbete med Michelsons advokatbyrå. Domen överklagades av båda parter.
    Under rättegången upptäckte Miljöcentrum, att en konsultfirma hade fifflat med analyser på jord och vatten från BT Kemis område. Domstolen tvingade konsulten att släppa ifrån sig frysta referensprover. Analyser av proverna visade genomgående höga halter av fenoxisyror. Därmed fanns bevis för att bolaget gjort olagliga dumpningar inom området. Hundratals nedgrävda gifttunnor hittades inom fabriksområdet. Sveriges genom tiderna största miljöskandal var ett faktum.
    Bolaget gick i konkurs och lämnade åt skattebetalarna att stå för saneringen av området. Bolagets VD och fabrikschef ställdes personligen inför rätta, men friades i brottmålsprocessen av tingsrätten i Landskrona p.g.a. uppenbara brister i lagstiftningen. Saneringskostnaderna blev ca. 75 miljoner kr.
    Den 27 september konstaterade Aftonbladets ledare: "det är obegripligt att giftskandalen hunnit bli tio år innan den avslöjades, inte av myndigheterna men av enskilda och Miljöcentrum".
    Den 28 september sade åklagaren Jan Linders i Landskrona: "Carl Johan Ahl hade inte haft en chans om han inte fått hjälp av Miljöcentrum. Rättshjälpslagen bekostar inte kemiska analyser. Det skulle en miljöombudsman göra".

En fluorberedning tillsätts med uppdrag att "föreslå åtgärder för användning av fluor i kariesförebyggande syfte". Fluormotståndet spred sig nu utanför de traditionella hälsokostkretsarna.


© Miljöcentrum 1999